Wat is woeker? – Context Islamitisch Beleggen

Woeker is het uitlenen van geld tegen een rente (riba) die als onredelijk hoog wordt beschouwd of die hoger is dan de wettelijk toegestane rente. Woeker werd voor het eerst gebruikelijk in Engeland onder koning Hendrik VIII en had oorspronkelijk betrekking op het in rekening brengen van elk bedrag aan rente op geleende fondsen. In de loop van de tijd evolueerde het naar het heffen van overmatige rente, maar in de Islamitische religie wordt het in rekening brengen van rente als illegaal beschouwd.

Lees verder: wat is riba?

Belangrijke lering die u uit dit artikel kunt trekken:

  • Woeker refereert naar het lenen van geld tegen een rente die oneerlijk hoog is of zelfs hoger dan wettelijk toegestaan.
  • In Engeland was Koning Henry VIII de eerste die woeker introduceerde.
  • In de Islam is men streng tegen woeker.
  • Vandaag de dag zijn er wetten die beleggers beschermen tegen woeker.
  • Landen en naties hebben hun eigen woeker wetten. Ieder land of gemeenschap gaat er anders mee om.

Woeker begrijpen in context van Islamitisch beleggen

Woeker islamitisch beleggenHet heffen van rente op leningen is geen nieuw concept, maar in het 16e-eeuwse Engeland werden beperkingen gesteld aan het bedrag aan rente dat men wettelijk op een lening kon rekenen. Door de geschiedenis heen heeft de Islam zich echter helemaal onthouden van woeker, omdat het vragen van rente tegen onze kernprincipes in gaat.

Aangezien vroege leningen tussen individuen en kleine groepen werden verstrekt, in tegenstelling tot het moderne banksysteem dat tegenwoordig wordt gebruikt, werd het vaststellen van stevige sociale normen voor leningsvoorwaarden essentieel geacht.

De Islam neemt een zeer krachtig standpunt in tegen woeker. Verschillende passages in de Koran veroordelen de praktijk van woeker, vooral bij het lenen aan minder welvarende individuen zonder toegang tot veiligere financieringsmiddelen

Sancties voor woeker

Aangezien woekerwetten individueel door staten, landen en naties worden bepaald, variëren de straffen voor het overtreden van woekerwetten. De boete kan inhouden dat de geldschieter alle rente aan de lener moet terugbetalen, meestal met extra kosten. De vergoedingen bedragen doorgaans meer dan de rente die de schuldeiser zou hebben ontvangen. Overtreders kunnen ook worden onderworpen aan gevangenisstraf.

Zijn woekerwetten van toepassing op particuliere leningen?

Ja, op onderhandse leningen zijn in Nederland woekerwetten van toepassing. De meeste leningen die buiten een bankinstelling worden verstrekt, zijn onderworpen aan woekerwetten om oneerlijke leenpraktijken te voorkomen.